Uitwerking verkeerstructuur vlaardignen

Verkeersstructuur recreatiegebied Broekpolder

De natuur- en recreatiegebieden Broekpolder en Krabbeplas bij Vlaardingen zijn volop in ontwikkeling. Voor de Broekpolder werkt de gemeente Vlaardingen aan een algemene visie. Aan Rho Adviseurs is gevraagd onderzoek te doen naar de verkeer- en parkeersituatie van deze gebieden.

 

Ontwikkelingen vs. achterstallig onderhoud

Naast nieuwe natuur- en recreatieontwikkelingen zijn in de Broekpolder circa 20 (sport)verenigingen gevestigd. De Krabbeplas heeft eveneens een recreatiefunctie, onder andere voor de watersport. Beide gebieden zijn door de jaren heen op organische wijze gegroeid en ontwikkeld. Echter, de verkeersstructuur en parkeervoorzieningen zijn hierin onvoldoende meegegroeid. Zo zijn de wegen niet eenduidig ingericht en ook de verkeersveiligheid verdient aandacht. De parkeersituatie is onderzocht. Daaruit is geconcludeerd dat er op enkele locaties te weinig parkeercapaciteit aanwezig is.

Flexibele visie op verkeer

Na de uitvoering van een parkeeronderzoek en een beoordeling van de verkeersstructuur, is door Rho Adviseurs een visie opgesteld ter waarborging van een veilige en goede verkeersafwikkeling. Deze visie is afgestemd op de algemene visie van de Broekpolder. Daarin moeten nog nader keuzes worden gemaakt tussen een lokale of meer regionale aantrekking van bezoekers.

De regionale visie is meer gericht op het goed faciliteren van de auto. Deze visie kan er toe leiden dat de Broekpolder meer verkeer gaat aantrekken. Bij deze keuze vereist de infrastructuur een andere inrichting dan bij een lokale visie. Een lokale visie is meer gericht op het versterken van de reeds aanwezige entrees van het recreatiegebied en het goed faciliteren van langzaam verkeer, waarbij de auto te gast is. Voor beide visies zijn interventies opgenomen om de uiteindelijk gekozen visie tot stand te brengen. Naast de verkeerskundige studie hebben wij ook een ontwerp gemaakt voor het nieuwe scoutingterrein, dat binnen het recreatiegebied wordt herbestemd.

recreatiegebied broekpolder