Verkeersstudie Philitelaan Eindhoven

Verkeersstudie Philitelaan Eindhoven

Het voormalig fabrieksterrein Strijp S van Phillips is in ontwikkeling tot woon- en werkgebied van Eindhoven. Door Strijp S loopt de Philitelaan, een boulevard die een ontsluitende functie heeft voor Strijp S en met een vrije busbaan die ontsluiting per Hoogwaardig Openbaar Vervoer faciliteert.

Rho Adviseurs heeft de gemeente bijgestaan bij beantwoording van twee vragen:

  • Welke maximum snelheid past bij de functie van de Philitelaan: 30 of 50 km/h?
  • Wat is de gewenste aansluiting van de Philitelaan op de Stadsring?

Onze advisering is daarbij gebaseerd op de wederzijdse effecten van:

  • functie en het gebruik van de route binnen de verkeersstructuur van Eindhoven en voor ontsluiting van Strijp S;
  • functie en het gebruik van het gebied waarvoor randvoorwaarden zijn gedefinieerd vanuit de omgeving van de Philitelaan aan de weginrichting en het snelheidsregime. Denk hierbij aan geluidhinder, verkeersveiligheid en woon- en het leefklimaat, waaronder het intensieve gebruik van het Ketelhuisplein en omgeving tijdens evenementen.
Verkeersstudie Philitelaan Eindhoven