Victoriatoren: Woontoren in het Emmasingelkwadrant

In het Victoriapark verrijst een woontoren van circa 92 meter. In het park komt de rivier De Gender weer boven de grond. Naast een commerciële plint komen er circa 331 woningen in het gebouw.

 

De gemeente Eindhoven wil de binnenstad de komende jaren een kwaliteitsslag geven die past bij het imago van Brainport. Met een wervend vestigingsklimaat voor bedrijven in Eindhoven en een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners. De buurt wordt gekenmerkt door de vroegere aanwezigheid van Philips in Eindhoven. Met het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten van Philips zijn de gebouwen vrijgekomen voor herontwikkeling of sloop. De voormalige fabrieksgebouwen Lichttoren en de Witte Dame zijn nog steeds kenmerkend voor dit gebied.

Een van de transformatielocaties in de binnenstad is het zogenoemde Emmasingelkwadrant. Hier wordt een zeer geïsoleerd gebied getransformeerd naar een gebied met grootstedelijke allure maar zeker ook een aantrekkelijk leefklimaat. Het terugbrengen van de Gender is een belangrijk element in dit gebied. Het gebied is reeds volop in ontwikkeling met onder andere de realisatie van woontoren Onyx. Een volgende stap in de transformatie is de realisatie van nog een woontoren, de “Victoriatoren”.

Rho Adviseurs begeleidt het proces om te komen tot een bestemmingsplan via de coördinatieregeling.