Voortbouwen aan de Campus TU Eindhoven

De campus van de Technische Universiteit Eindhoven ligt in het centrum van Eindhoven en vormt binnen haar perceelgrenzen een samenleving in het klein. Op het terrein wordt onderwijs verzorgd, er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Ook is er veel natuur aanwezig.

Voor de ontwikkeling op de lange termijn, heeft de TU/e een Masterplan en een Landschapsvisie opgesteld. De taak nu aan Rho Adviseurs om voor TU/e de strategische advisering te verzorgen over de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan het Masterplan 2040 en de Landschapsvisie. Daarin stellen wij o.a. de volgende vragen centraal:

  • Hoe sluiten het Masterplan en de Landschapsvisie aan op de visie van de gemeente?
  • Hoe versterken we de relatie met de gemeente en andere stakeholders om te komen tot gedragen planvorming?
  • Hoe komen we tot heldere kaders voor de campus en zorgen we voor flexibiliteit binnen deze kaders?

De juridische verankering van het Masterplan en de Landschapsvisie krijgt uiteindelijk een plek in een op te stellen omgevingsplan.
Hierover worden gesprekken gevoerd met de gemeente Eindhoven.

Beelden: Aerophoto Schiphol, Marco van Middelkoop