omgevingsplan

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten moeten de komende jaren aan de slag om dit nieuwe instrument vorm te geven. Rho Adviseurs biedt ondersteuning bij deze opgave.

Een omgevingsplan vraagt kennisontwikkeling, cultuurverandering en het opnieuw tegen het licht houden van de bestuurlijke rolverdeling en de rolverdeling tussen overheid en maatschappij.

Rho Adviseurs

De weg vinden in het nieuwe speelveld

Het maken van een omgevingsplan vergt, vanwege de vereiste integrale aanpak en de nieuwe werkwijze een gedegen voorbereiding.

Rho Adviseurs helpt bij het formuleren van de ambitie, wensen en het maken van de keuzes. We bieden praktische handvaten voor zowel het proces als de inhoud.

Met onze Routekaart en Spoorboekje in de hand helpen wij bij het bouwen aan een omgevingsplan. Dat doen we in de voor u gewenste hoedanigheid:

  • als trainer
  •  als coach/ (proces)begeleider
  • als opsteller

Kies voor een ervaren reisleider

Rho Adviseurs is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van het omgevingsplan. Landelijk via projecten voor het ministerie van BZK en de VNG. Op gemeentelijk niveau via pilot-omgevingsplannen onder de Crisis- en Herstelwet. Inmiddels werken wij ook aan echte omgevingsplannen.

Benieuwd naar wat we door heel Nederland al doen?

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Joske