wegontwerp maassluis invalsweg

Wegontwerp invalsweg Maassluis

Laan 1940-1945 is de belangrijkste invalsweg van Maassluis. De weg is dringend toe aan groot onderhoud. Bij voorkeur worden de bestaande kruispunten met verkeerslichten vervangen door (turbo)rotondes.

Rho Adviseurs heeft een wegontwerp opgesteld, ondersteund door Witteveen+Bos. Hierbij is de haalbaarheid en vormgeving van de nieuwe rotondes onderzocht op basis van kruispuntberekeningen en inpasbaarheid. Vervolgens is het voorlopig wegontwerp opgesteld met bijbehorende kostenraming. Ook de effecten voor de omgeving zijn inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een akoestisch onderzoek verricht.

Wegontwerp invalsweg Maassluis
Wegontwerp invalsweg Maassluis
Wegontwerp invalsweg Maassluis