Door de voorspelde toename van de vergrijzing van de bevolking van Valkenswaard de komende decennia, is er sterke behoefte aan levensloopbestendige zorgwoningen.
Met de blik op de toekomst, wordt in de directe nabijheid van het centrum van Valkenswaard een ‘leeg gat’ aan de Maastrichterweg herontwikkeld tot een omgeving waarin wonen en zorg samenkomen in een groen privédomein.

Het kwalitatief hoogwaardige woon-zorgcomplex wordt een aanvulling op de bestaande situatie. Een statige entreevilla gaat toegang verschaffen tot het complex. Erachter worden in een contrasterende, moderne bouw twee woonvleugels met gebouw gebonden groenvoorzieningen aan dak en gevel gesitueerd rondom een binnentuin.

 

In de ene woonvleugel worden 20 appartementen gerealiseerd waar, bij behoefte, thuiszorg afgenomen kan worden. De andere woonvleugel gaat een particulier woonzorgcentrum huisvesten met 32 beschermd wonen eenheden, waar permanente zorg geleverd wordt aan de bewoners. Een natuurlijke doorstroom van de ene naar de andere woonvorm binnen hetzelfde complex wordt hiermee mogelijk gemaakt, zonder een grote verandering van de levensomgeving voor de bewoners. Naasten kunnen op deze wijze, tijdens een levensfase waarin één van hen zorgbehoevend is, zo lang mogelijk (dicht)bij elkaar, in een vertrouwde omgeving blijven wonen.

Voor de ontwikkelaar heeft Rho Adviseurs de noodzakelijke sectorale onderzoeken begeleid, uitgevoerd en deels laten uitvoeren. Ook namen wij het opstellen van het bestemmingsplan en de advisering omtrent de te volgen procedure voor onze rekening.

Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om als ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Beelden: VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV

Meer weten? Neem contact op met Hans