Rho Adviseurs aan tafel bij de Eerste Kamer

Vanavond vindt in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met deze bijeenkomst hopen de Kamerleden een realistische inschatting te kunnen maken van de termijn waarop het DSO verantwoord kan worden ingevoerd. 

Koos Seerden zal als spreker namens Rho Adviseurs de Kamer informeren over de praktijkervaring met de invoering van de Omgevingswet en of daarmee een verantwoorde invoering van het DSO haalbaar is.

De volgende aandachtspunten geeft Rho Adviseurs alvast mee aan de Kamer:

  • GEEF DUIDELIJKHEID, NEEM EEN DEFINITIEF BESLUIT OVER DE INVOERINGSDATUM!
  • DOE AAN VERWACHTINGENMANAGEMENT: BIJ INVOERING IS HET NIET KLAAR!
  • HET DSO MOET VOLDOEN AAN MINIMALE EISEN!
  • NEEM PRAKTISCHE UITVOERINGSASPECTEN SERIEUS!

Meer over ons standpunt ten aanzien van een verantwoorde invoering van het DSO en de aandachtspunten die wij als Rho Adviseurs zien voor en na de invoering van de Omgevingswet is te lezen in onze Position Paper.

  • Position Paper “Invoering Omgevingswet”

    pdf – 398,63 KB

Meer weten of de bijeenkomst via livestream volgen?