Rho en de Omgevingswet

Bij Rho Adviseurs bereiden wij ons al meer dan vijf jaar voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een aantal van onze collega’s heeft meegebouwd aan onderdelen van het nieuwe stelsel (onder andere de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet Grondeigendom, het Omgevingsbesluit, de Bruidsschat, de Omgevingsregeling en het DSO).

Naast het ontwikkelen van inhoudelijke kennis over het nieuwe wettelijke stelsel, zijn we ook druk met het daadwerkelijk toepassen van dit nieuwe stelsel. Hierbij hebben we veel inzichten opgedaan, die ook ú kunnen helpen om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet wanneer deze daadwerkelijk van kracht wordt.

De komende twaalf maanden zullen wij onze aanpak voor het maken van een omgevingsplan met u delen. Want kennis leidt tot begrip en er is geen beter fundament voor een omgevingsplan dan begrip over de wijze waarop het omgevingsplan tot stand komt.

Stem dan vanaf nu elke maand af op onze website en socials!

Dan bent u klaar voor het in werking treden van de Omgevingswet!