Supermarktinitiatieven integraler beoordelen

Bij initiatieven voor verplaatsing of uitbreiding van supermarkten vragen gemeenten vaak om de effecten van deze veranderingen in kaart te brengen. Opvallend genoeg, ligt de focus daarbij vrijwel altijd op de impact van de beoogde ontwikkeling op andere supermarkten (% omzetverlies) en niet op de gevolgen voor de inwoners van het betreffende gebied. Dit is opmerkelijk. Ruimtelijke ordening is namelijk geen economische ordening en zou vooral moeten gaan over de effecten van een ontwiikkeling voor de samenleving en dus de inwoners van een gebied.

Het feit dat bij verplaatsing of uitbreiding van een supermarkt alleen de economische aspecten worden meegewogen en de voor-of nadelen voor de inwoners van een gebied buiten beschouwing blijven, is voor ons al jaren een doorn in het oog!

Een nieuw toetsingskader

Tot nu toe was het lastig om de effecten voor de inwoners van een gebied in kaart te brengen. De laatste ontwikkelingen in data en geografische informatiesystemen (GIS) maken het echter steeds beter mogelijk.

Rho Adviseurs heeft een methode ontwikkeld waarmee zowel de effecten voor de inwoners als voor de andere winkels op basis van dezelfde uitgangspunten en bronnen – in samenhang in beeld kunnen worden gebracht. Als basis hiervoor gebruiken we de veranderingen in koopstromen. Deze vertalen we naar veranderingen in zowel de omzet van andere winkels als in de totaal af te leggen afstand (in minuten en kilometers) voor inwoners van gebieden (PC-5 of CBS-buurten) voor het doen van boodschappen.

Met nieuwe methoden en technologieën kunnen zowel de economische gevolgen als de impact op bewoners nauwkeurig in kaart worden gebracht. Dit stelt gemeenten in staat om een evenwichtigere afweging te maken van alle voor – en nadelen van dit soort initiatieven, waarbij zowel de economische als de sociale aspecten worden meegewogen.

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan advies? Neem contact op met Koos