Veranderende centrumgebieden: Handreiking met tips en adviezen

Het is bekend dat het aantal winkels in centrumgebieden al jaren terugloopt. Het consumentengedrag is blijvend veranderd. Toch zien we ook nieuwe concepten ontstaan, bijvoorbeeld op het snijvlak van horeca & food, mede gevoed door de Corona-maatregelen.
Op steeds meer locaties maken dalende huurprijzen ook alternatieve invullingen economisch mogelijk en interessant. Zo transformeren centrumgebieden langzaam van monofunctionele winkelmachines naar plekken om te wonen, recreëren, werken en te verblijven.

Complexe vraagstukken

Afgelopen jaren heeft Rho Adviseurs aan verschillende, concrete (ontwikkelings)vraagstukken mogen werken. Vraagstukken die vanwege de uiteenlopende belangen van vastgoedeigenaren en de vele gebruikers, vaak bijzonder complex zijn. Reden voor het team Visie & Ontwikkeling van Rho Adviseurs om eens integraal over dit onderwerp te sparren.

Welke mogelijkheden zien we in centrumgebieden en tegen welke knelpunten lopen we in de praktijk aan?

Onze kennis en verkregen inzichten hebben wij ook gebundeld. Met deze keer een “Handreiking voor veranderende centrumgebieden” als resultaat.

  • Handreiking Veranderende Centrumgebieden

    pdf – 1,44 MB

Mocht u zich herkennen in dit vraagstuk en advies nodig hebben, neem dan gerust contact met mij op!

Tommy Walvius Projectleider Planvorming en Retail