Vergroenen van centrumgebieden

Het gebruik van centrumgebieden is de laatste jaren veranderd. Mensen kopen steeds vaker on­line en bezoeken winkels veel gerichter. We willen een middagje funshoppen, naar een evenement, een wandeling maken, lekker op het terras zitten of een combinatie daarvan. Centrumgebieden worden daarmee steeds meer sfeervolle plekken waar je elkaar ontmoet. Een plek waar van alles gebeurt en waar je je kunt vermaken. Dit vraagt om een aangenaam verblijfsklimaat dat bezoekers langer vasthoudt.

Tegelijkertijd hebben we te maken met extremere weersomstandigheden zoals pittige regenbuien en hete dagen. Dit verandert onze kijk op hoe een centrum eruit moet zien. We willen minder stenen en meer planten en bomen. Dit zorgt voor verkoeling op hete dagen, voorkomt wateroverlast bij regenbuien en draagt bij aan een aantrek­kelijk beeld, een gezonde omgeving en een fijne verblijfskwaliteit in een centrum.

Naar toekomstgerichte centrumgebieden

Het toekomst- en klimaatbestendig maken van (binnen)steden is in ontwikkeling. Het nemen van maatregelen en het uitdenken van strategieën voor het (her)inrichten van een centrumgebied gebeurt steeds meer op basis van natuurlijke principes. Hier­door kan een centrum opnieuw onderdeel worden van het natuurlijke systeem: bodem, water, groen en ecologie. Door straten, pleinen, parken, gebouwen en watersystemen te zien als één stadslandschap, krijgt het centrum de ruimte om zichzelf te reguleren.

Als Rho Adviseurs werken we op verschillende plekken in Nederland aan aantrekkelijke en klimaatadaptieve stads- en dorpscentrumgebieden. Samen met gemeenten, belangenverenigingen, ondernemers en inwoners herkennen we kansen en vertalen we strategieën in een gedragen ontwerp!

Het vergroenen van centrumgebieden, het bevorderen van biodiversiteit en het aanpakken van de water- en klimaatopga­ve biedt grote kansen om de openbare ruimte in het centrum aantrek­kelijker te maken. Door de verblijfskwaliteit voor de bezoekers te versterken, zal ook hun verblijfsduur verlengen. Zo kunnen aantrekkelijk groen en zitplaatsen worden gecombineerd tot bijzondere plekken voor verblijf en ontmoeting en versteende ruimten worden omgezet in een kleurrijke omgeving. Hiermee kunnen centrumgebieden zich sterk gaan onderscheiden.

EEN AANTREKKELIJK CENTRUM DAT KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST

 

MEER BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Door de juiste keuzes te maken in beplanting en beheermethodes, worden zowel het leefklimaat als de biodiversiteit bevorderd. Zorg daarbij voor de juiste groenelementen en variatie in beplanting en structuur (bomen, struiken en kruidenlaag). Door groenstructuren met de omliggende buurten te verbinden, ontstaan netwerken en wordt het leefgebied van kleine vogels en insecten vergroot.

 

GROEN PARKEREN

Het aanleggen van groene parkeerplaatsen is een eenvoudige manier om te vergroenen. Behalve dat het water wat makkelijker de grond in kan infiltreren, zorgen groene parkeerplaatsen ook voor verkoeling en verbetering van de biodiversiteit

Rho Adviseurs kan u ondersteunen bij het komen tot de juiste maatregelen om centrumgebieden te vergroenen!

Stefan La Grand Projectleider Planvorming en Ontwerp