De toekomst komt naar ons toe. De ervaring van de afgelopen jaren maakt dat we steeds beter weten wat er nodig is in een Omgevingsvisie. Dit legt een goede basis voor het omgevingsplan en om met programma’s aan de slag te kunnen. Ook krijgen we meer en meer vat op de werking van de omgevingsvisies en hoe we die toepassingsgericht kunnen maken.

We zien een belangrijk onderscheid in de wat– en de hoe-vraag.

  • Bij de focus op de wat-vraag krijgen de transitieopgaven vorm (bijvoorbeeld woningbouw en energietransitie).
  • Bij de hoe-vraag zijn afwegingsprincipes een leidend hulpmiddel voor de vraagstukken die op ons af komen en die (heel eerlijk) ook nog lang niet altijd even duidelijk zijn.

Dat het maatwerk is blijkt uit de recent vastgestelde visies waar Rho Adviseurs aan werkte (Leeuwarden, Maasgouw en Epe):

  • De omgevingsvisie van Leeuwarden is gericht op de hoe-vraag: uitvoering aan de hand van leidende principes met een afweging per gebied en gebaseerd op drie kernambities.
  • In Maasgouw is de insteek op uitnodigingsplanologie, omgevingswaarden als randvoorwaarden en een procesaanpak voor uitvoering; de omgevingsvisie als gespreksleidraad. En als vervolg een programma opwek duurzame energie.
  • Epe heeft een sterke focus op de wat-vraag: 4 opgaven, 3 gebieden, 4 dorpen, uitvoeringsgericht in de koppeling met een programma voor landbouw en energie.

De opgedane ervaring gebruiken we voor de volgende generatie!

Rho Adviseurs

Nu de Omgevingswet echt dichtbij komt wordt de relatie tussen de visie, het programma en het omgevingsplan belangrijker.
In Helmond en Den Haag werken we daar vooral aan door de monitoring en de ‘knoppen’ te formuleren in de koppeling met een omgevingseffectrapportage.
In Meppel gaan we binnenkort aan de slag met de omgevingsvisie en een direct verband met een gebiedsgericht omgevingsprogramma dat we parallel kunnen opstellen!
Hiermee hebben we de volle scope te pakken wat het instrument omgevingsvisie voor de gemeente kan doen.

Is de tijd daarmee al aangebroken om de pilotvisies uit 2015 en 2016 te updaten?