Procedureadvies

Werken met de uitgestelde Omgevingswet – Prhocedurewijzer

Zoals u uit de verschillende nieuwsberichten zult hebben begrepen, is het moment dat de Omgevingswet in werking treedt uitgesteld tot 1 juli 2022.

De extra tijd zal worden benut om het digitale stelsel, dat onder de Omgevingswet de ontsluiting van de regels verzorgt, betrouwbaar werkend te krijgen.

Rho Adviseurs heeft u al eerder, via de website www.procedurewijzer.nl geïnformeerd over de wijze waarop u uw project, gelet op de naderende stelselwijziging, in procedure kunt brengen.

Door het uitstel van het in werking treden van de Omgevingswet, zijn we de procedurewijzer aan het aanpassen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook de aanvullende mogelijkheden, zoals tijdelijk via de IMRO-standaarden publiceren, in de nieuwe procedurewijzer worden verwerkt.

Binnenkort, kunt u ver voor het daadwerkelijk in werking treden van dit uitgebreidere, nieuwe stelsel, via onze procedurewijzer een strategische beslissing nemen!

Kunt u niet wachten?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op!