Kim Heijmeriks

Kim vervult binnen Rho Adviseurs de functie van adviseur digitalisering.

In haar dagelijkse praktijk houdt ze zich voornamelijk bezig met de verbeelding van ruimtelijke plannen. Dit kan zijn een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld een hele woonwijk of een omgevingsvergunning dat benodigd is voor de realisatie van één woning.

Veel dingen worden gezien als onmogelijk, totdat ze daadwerkelijk worden bereikt.

Voor Kim gaat het niet altijd alleen om het tekenwerk zelf. Als tekenaar neemt Kim ook de controlerende en adviserende rol op zich tijdens het opstellen van de verbeelding.