Max Visser

Max is juridisch opgeleid, en richt zich binnen Rho Adviseurs dan ook met name op de juridische aspecten binnen de ruimtelijke ordening.

De aankomende Omgevingswet speelt hierbij, net als voor iedereen die in deze sector werkzaam is, een belangrijke rol. De complexiteit en verandering die deze ontwikkeling de komende jaren met zich mee zal brengen is precies wat het werk voor hem zo uitdagend en interessant maakt.

In zijn vrije tijd bevindt Max zich graag in de natuur. Met de tent kamperen is dan ook iets wat al van jongs af aan jaarlijks op zijn vakantieplanning staat.