Werner Rietveld

Werner heeft een sterke drive om met elk project Nederland een beetje beter te maken. Beter betekent voor Werner zowel duurzamer, veiliger, gezonder als mooier. Met zijn brede opleiding en achtergrond (ook in stedelijke ontwikkeling en omgevingsmanagement) is Werner in staat vanuit meerdere perspectieven een situatie te bekijken. Niet onbelangrijk, gezien de impact die mobiliteit heeft op zoveel aspecten van onze leefomgeving, en vice versa!

Ontwerp niet voor de situatie die er is, maar voor de situatie die je wenst!”

Werner is niet snel gek te maken. Hij is creatief, open-minded maar ook scherp en kritisch. Inspiratie haalt hij van Jane Jacobs, Jan Gehl en dichter bij huis bij Marco te Brömmelstroet.