Wouter Buiten

Wouter werkt als Projectleider Planvorming en Energie op verschillende schaalniveaus aan opgaves in het hele land. De rode draad in zijn projecten is dat ze voorsorteren op een duurzame toekomstige leefwereld. Energietransitie, circulaire economie en klimaat zijn daarin centrale thema’s.

In zijn werk zorgt Wouter dat deze thema’s op een logische manier gecombineerd worden met andere ruimtelijke opgaven. Zijn opvatting is dat ruimte vaak slimmer benut kan worden en dat combinaties leiden tot interessante gebieden.

In zijn aanpak legt Wouter veel nadruk op het zorgvuldig afwegen van belangen en het vinden van gemeenschappelijke waarden bij betrokkenen. Kenmerkend is ook dat hij graag verschillende denkrichtingen verkent en met onverwachte oplossingen aankomt.

Ik vind het uitdagend om een voorstelling te maken van een volhoudbare ruimtelijke inrichting en dat passend te maken in het hier en nu.