Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De start van een omgevingsvisie is vaak vol ambitie en de verwachtingen zijn hoog. De uitdaging voor het maken van een omgevingsvisie zit er niet in om al die ambities en uitdagingen te verenigen in een wensenlijst. Maar om helder te onderscheiden waar deze effectief moet zijn. Rho Adviseurs maakt visies die betekenis hebben.

Lokale kleur, altijd samen

Een omgevingsvisie maken betekent samenwerken. Vanuit Rho Adviseurs vertellen wij niet hoe het moet, maar brengen wij visie en ervaring mee om de lokale inzichten en werkwijzen te vertalen in een gedragen aanpak:

  • met zorg voor een vitale ondergrond en omgeving
  • waar kwaliteiten op waarde worden geschat
  • waar de samenleving en een duurzame toekomst een centrale rol spelen

Deze drie onderdelen brengen wij in een afwegingskader samen.

De omgevingsvisie van Rho Adviseurs kent vele gedaantes. De visie moet inspireren en het verhaal vertellen. De visie kijkt vooruit en schetst een duidelijk toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving.

Rho Adviseurs
 

Opgaves verbinden

Wij maken betekenisvolle visies. Visies die invulling geven aan lokale behoeftes. Die inspelen op de trends en ontwikkelingen in ons vak. Vanuit optimisme zoeken we naar verbinding en verhalen. Een gebiedsgerichte aanpak.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Guido