Bijzonder bestemmingsplan doorstaat de toets van Dienstenrichtlijn

Rho Adviseurs heeft gemeente Bergen (N.H.) begeleid bij het opstellen van een facetbestemmingsplan 'Supermarkten'. Het bestemmingsplan is bedoeld om het eigen karakter van het centrumgebied van Bergen (N.H.) te beschermen door beperkingen op te nemen voor supermarkten. Dit bestemmingsplan is vrij uniek en daarmee een interessante casus in het ruimtelijk domein.

Het paraplubestemmingsplan ‘Supermarkten’ bevat de beperking dat in het centrum nieuwe supermarkten in panden, met de algemene bestemming detailhandel, niet zijn toegestaan, met uitzondering van de locaties van de bestaande supermarkten. Twee supermarkten in Bergen (N.H.) zijn in hoger beroep gegaan tegen dit besluit.

De vraag die voorlag is of deze beperking ook houdbaar is nu de Dienstenrichtlijn van toepassing is. Deze beperking van de bestemming detailhandel zou nu namelijk voor het eerst volledig worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn. Tot nu toe zijn bestemmingsplannen met beperkingen alleen exceptief getoetst. Een spannend moment dus, voor gemeente Bergen (N.H.) en ook voor Rho Adviseurs.

Is het mogelijk om het eigen karakter van het centrum te beschermen?

Het antwoord kwam deze maand van de Raad van State: ja, dit is mogelijk! Uit de uitspraak blijkt dat de door Rho Adviseurs opgestelde onderbouwing van de beperking voldoet aan alle criteria die daaraan in de dienstenrichtlijn worden gesteld. De belangrijkste criteria zijn: noodzakelijkheid en evenredigheid. De uitspraak van de Raad is een mooie mijlpaal voor Rho Adviseurs. We zijn trots op deze uitkomst en feliciteren gemeente Bergen met dit succes!

Het kan dus toch, het eigen karakter van een centrumgebied beschermen door beperkingen op te nemen voor het gebruik van panden waar detailhandel is toegestaan. Dit vereist wel een specifieke onderbouwing in het bestemmingsplan!

Koos Seerden Projectleider Planvorming en Retail

Aandachtspunten opnemen beperkingen

Heeft u met uw plan ook te maken met beperkingen binnen de geldende bestemming? Dan dient dit zorgvuldig en conform de Dienstenrichtlijn onderbouwd te worden. Benieuwd welke voorwaarden de Dienstenrichtlijn stelt voor het opnemen van beperkingen en aan welke concrete aandachtspunten u daarbij moet denken? Dit leest u in onderstaand document.

  • Aandachtspunten Dienstenrichtlijn 2023

    pdf – 2,41 MB
 

Over de Dienstenrichtlijn

In 2019 heeft het Ministerie van BZK en Ministerie van EZK een geactualiseerde Dienstenrichtlijn uitgegeven. Rho Adviseurs heeft als initiatiefnemer zorggedragen voor de totstandkoming van deze richtlijn. Vanuit de casus Appingedam zijn we nauw betrokken bij het ontstaan. De Dienstenrichtlijn biedt handreikingen voor ruimtelijke ordening en beleid over detailhandel.

Rho Adviseurs werkt aan een nieuwe toekomst voor centrumgebieden! Ontdek hier onze visie op centrumontwikkelingen.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met Tommy of Koos