Nieuws binnensteden naar nieuwe toekomst

Binnensteden naar een nieuwe toekomst duwen

We staan voor de grote opgave om onze binnensteden te transformeren naar een toekomst die anders is. Rho Adviseurs helpt marktpartijen en overheden om toekomstvisies te formuleren en dromen waar te maken.

Koos Seerden (directeur) en Tommy Walvius (projectleider Planvorming en Retail) zetten hun ideeën uiteen hoe we binnensteden naar een nieuwe toekomst moeten duwen.

Benieuwd naar de visie van Rho Adviseurs?

Centrumgebieden zijn dynamisch. Ze veranderen voortdurend en zijn alleen toekomstbestendig als ze zichzelf kunnen vernieuwen.

Koos en Tommy