Duidelijkheid in de toekomst en winst in tijd

Door de stikstof uitspraak van de Raad van State van vorig jaar hebben veel projecten en ontwikkelingen in Nederland vertraging opgelopen of zijn zelfs tot stilstand gekomen. Waar voorheen kon worden volstaan met een melding, is door de uitspraak nu vaak een natuurvergunning nodig, al dan niet vergezeld met een omgevingsvergunning. Daarnaast kan de overheid vragen om een ecologische toetsing met betrekking tot stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden. In de praktijk blijkt dat veel ingezette procedures vertragingen oplopen doordat bepaalde zaken in het verleden niet of niet volledig zijn vastgelegd.

Rho Adviseurs heeft op dit dossier niet stil gezeten en is met en voor haar klanten in de weer geweest om vertragingen te voorkomen. Dit door goede plannen te maken met een stevige onderbouwing.

Eric van der Aa Projectleider Planvorming en Ecologie

De Stikstof Quick-Scan

Of er sprake is van een toename van stikstofdepositie door nieuwe ontwikkelingen staat op voorhand niet vast. Dit komt omdat binnen de vergunde activiteiten mogelijkerwijs veranderingen hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden, die de berekende toename zouden kunnen compenseren. Deze potentiele ruimte kunnen wij vastleggen waarmee de toekomstige stikstofdeposities kunnen worden gesaldeerd. Hoe doen wij dat?

Door het vastleggen van de referentiesituatie leggen wij het toekomstig beoordelingskader voor stikstof voor ontwikkelingen van een bedrijf vast. Hiermee creëren wij duidelijkheid voor de klant vooraf en voorkomen vertragingen achteraf. Blijft er stikstofruimte over, dan wordt een situatie gecreëerd waarin men maximaal kan profiteren van de salderingsregels. Hiermee ontstaat er de mogelijkheid om ontwikkelingen sneller door de procedures te loodsen.

Wij kennen de mogelijkheden en de procedures om u hierin bij te staan en doen dat graag met onze enthousiaste adviseurs.

Voorkom uitgebreide procedure, doe de Stikstof Quick-Scan