Geluid en Gezondheid

Auteur: Petra Dijkgraaf

Geluidhinder is een prominent onderwerp in het nieuws. Onderzoeken van verschillende instanties, waaronder de NSG, hebben aangetoond dat geluid niet alleen hinderlijk is, maar zelfs schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Vooral in stedelijke gebieden worden we dagelijks geconfronteerd met diverse geluidbronnen, variërend van verkeer tot buren, die een aanzienlijke impact hebben op onze leefomgeving.

Als adviseur Planvorming en Geluid bij Rho Adviseurs, ben ik, Petra Dijkgraaf, sterk betrokken bij het onderzoeken en onderbouwen van ruimtelijke ontwikkelingen, met specifieke aandacht voor geluidsbeheersing. Onlangs had ik het genoegen om te spreken tijdens een lezing georganiseerd door het Architectuurcentrum Eindhoven, waarbij het thema Geluid en Gezondheid centraal stond, met een specifieke focus op de verdichting van Eindhoven.

In lijn met de recent ingevoerde Omgevingswet, die de nadruk legt op het bevorderen van een gezonde woon- en leefomgeving, is het ook van belang om geluid tijdig te beheersen en te monitoren, met als doel geluidgroei te voorkomen en bronbeleid te bevorderen. Daar is ook een wettelijk kader voor. Het uiteindelijke doel? Het waarborgen van de gezondheid van (toekomstige) bewoners.

Maar hoe kunnen we deze doelstellingen concreet realiseren op plekken, waar verdichting een onvermijdelijke realiteit is en het bouwen op geluidbelastende locaties de norm lijkt te worden?

Het antwoord ligt in een multidimensionale aanpak, die begint op het niveau van locatiekeuze en zich uitstrekt tot op het niveau van individuele woningen.

Een van de sleutelfactoren in geluidsbeheersing is het vroegtijdig rekening houden met geluidbelastende factoren, waarbij per niveau weloverwogen akoestische keuzes worden gemaakt. Want het negeren van geluid in een vroeg stadium van het ruimtelijk proces, kan leiden tot onvoorziene hindernissen en compromissen in latere stadia. Dit kan vaak uiteindelijk resulteren in lapmiddelen die extra kosten met zich meebrengen en van invloed zijn op het ontwerp, uitstraling van het gebouw en op de woonkwaliteit.

Geluid vormt een cruciaal onderdeel van de integrale gezondheidsafweging in stedelijke omgevingen. Door geluidsbeheersing tot een prioriteit te maken en dit vroegtijdig te integreren in ruimtelijke ontwikkelingen, bevorderen we gezonde en leefbare steden voor alle bewoners”.

Het is dus belangrijk om te erkennen dat geluidsbeheersing een proces is dat begint bij de keuze van de locatie en zich vervolgens uitstrekt tot het ontwerp van het gebouw en de indeling van de woningen. Door een geluidexpert al in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, kunnen goed gemotiveerd, weloverwogen beslissingen worden genomen die zowel de geluidshinder verminderen als de woonkwaliteit verbeteren.

Bij Rho Adviseurs begrijpen we de complexiteit van geluidsbeheersing in stedelijke gebieden!

Heeft u advies nodig over geluidsbeheersing in uw project? Neem dan contact met mij op.