Ingrijpende verandering Stationsgebied Eindhoven: Lichthoven

Groen licht voor Lichthoven A

Vorige week kwam de uitspraak van de Raad van State over het Eindhovense project Lichthoven A. Het bestemmingsplan heeft, op een kleine aanpassing na, geheel stand gehouden. Dat is goed nieuws voor AM, onze opdrachtgever in dit project. We wensen AM veel succes met de verdere voorbereiding op de bouw!

Namens Rho Adviseurs hebben wij het bestemmingsplan begeleid, in samenwerking met diverse andere partijen. Met Lichthoven A heeft Rho Adviseurs een bijdrage geleverd aan een markant gebouw in het stationsgebied in Eindhoven. Een gebouw dat bovendien medebepalend zal zijn voor de skyline van Eindhoven.

Een binnenstedelijke opgave zoals Lichthoven A in Eindhoven zorgt voor diverse specifieke uitdagingen. Rho Adviseurs draagt bij door het (laten) uitvoeren van onderzoek zoals de milieueffectenrapportage (mer), externe veiligheid, mobiliteit, stikstofdepositie en behoefteonderzoek.

 
Project Eindhoven

Het Stationsgebied van Eindhoven zal de komende twintig jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven hebben hun samenwerking inzake ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ in een overeenkomst bevestigd.

Woningbouw

Wilt u meer weten over Lichthoven A of over andere binnenstedelijke opgaven? Neem contact op met Stefan.