Financiële aspecten

Is een bestemmingsplan economisch haalbaar? Hoe zit het met de financiële uitvoerbaarheid ervan? Bij dit soort vragen gaat het uiteindelijk om het uitvoerbaar maken van gebiedsontwikkelingen voor alle betrokken partijen. Vanuit de brede kennis en ervaring binnen ons bureau zorgen wij ervoor dat alle belemmeringen en kansen bij gebiedsontwikkelingen nauwkeurig worden geïnventariseerd.

Onze aanpak

U kent wel de mooie perspectieftekeningen met vergezichten of een stip op de horizon, die in een la zijn verdwenen. Dat is niet ónze aanpak.
Wij integreren rekenen, tekenen en het planologische instrumentarium met maar één doel: te komen tot haalbare en uitvoerbare plannen.

Onze adviseurs bedenken integrale ontwikkelstrategieën en brengen plannen naar realisatie.

Jody Bakker Projectleider Gebiedsontwikkeling en Finance
  • wij maken stakeholderanalyses
  • wij stellen kwantitatief en kwalitatief onderbouwde behoefteramingen op
  • wij maken verrassende ontwerpen
  • wij calculeren ruimtelijke verkenningen op een hoog abstractieniveau
  • wij denken uit op basis van welke stappen de plannen richting realisatie gebracht kunnen worden

Want juist door ook het ontwerp, het draagvlak, de procedures en het instrumentarium mee te laten wegen ontstaat meerwaarde. Want geld alleen creëert niet de oplossing.

Rho Adviseurs zet de juiste stappen op het juiste moment en helpt bij de integrale afweging. Waarbij wij alle financiële mogelijkheden en risico’s voor u verkennen om u te helpen bij het maken van de belangrijkste keuze: hoe krijg ik een financieel haalbaar en ontwikkelbaar project ?

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Frits