Frits Dinkla

Frits is een ervaren projectleider Gebiedsontwikkeling, met een uitgebreide track-record. Frits is een bruggenbouwer, communicatief sterk en oplossingsgericht. Hij heeft gevoel voor belangen en zorgt ervoor dat alle voorwaarden geschapen worden om in complexe situaties tot realisatie van projecten te komen.

Door zijn achtergrond, is Frits een conceptontwikkelaar in de driehoek financiën, programma en draagvlak. Ook is hij een ervaren besluitvormingsvoorbereider in het speelveld publiek-privaat en tussen het ambtelijk apparaat, bestuur en raad. De laatste jaren heeft Frits bijzondere belangstelling ontwikkeld voor de financiële component van gebiedsontwikkeling: kostenverhaal, kosten/baten analyses, businesscases, haalbaarheidsanalyses en financieringsconstructies.

De financiële expertise heeft Frits ingezet om in opdracht van het ministerie BZK het instrumentarium voor het kostenverhaal  te moderniseren in de Aanvullingswet Grondeigendom en als lid van het expertteam woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, o.a. voor de Woningbouwimpuls.