Gemeente Gemert-Bakel proeftuin Elsendorp

Project “Proeftuin Elsendorp” als voorbeeld voor de omgevingswet

Het dorp Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe omgevingswet.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de invulling van de vraag hoe in gezamenlijkheid te komen tot versterking van de leefbaarheid van Elsendorp en verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Een toekomstbestendig buitengebied. Met als doel, zowel maatschappelijke als economische meerwaarde creëren voor het dorp.

Om een goede invulling aan de uitvoering van dit initiatief te geven, heeft Rho Adviseurs samen met betrokkenen o.a. het meerwaardeplan opgesteld. Op basis van het meerwaardeplan, de gebiedsvisie en het bestemmingsplan, ligt er voor de nieuwe initiatieven een duidelijke richtlijn. Een richtlijn die volledig in de geest is van de omgevingswet.

Meer weten over het project Proeftuin Elsendorp?

 
Project Gemert-Bakel

Het ontginningsdorp Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel verandert sterk. Met name de transitie in de landbouw zorgt voor de nodige uitdagingen voor het dorp. In Elsendorp is burgerparticipatie de motor om te komen tot oplossingen voor de vraagstukken die er liggen.

Landelijk gebied