1.800 woningen in duurzame stadswijk Lincolnpark

Door de grote woningbehoefte in Hoofddorp en haar regio is besloten om, in plaats van een bedrijventerrein, een nieuwe duurzame woonwijk te realiseren met de naam: Lincolnpark. Bewoners delen hier samen een binnentuin, parkeren in centraal gelegen parkeergebouwen en wonen tussen veel groen.

De wijk Lincolnpark bestaat uit twee fases. De Eerste Fase bestaat uit 225 sociale huurwoningen en is al in 2020 opgeleverd. Het merendeel van de woningen en de benodigde voorzieningen worden echter gerealiseerd in de Tweede Fase. In dit deel worden maximaal 1.800 woningen gerealiseerd.

Rho Adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer het bestemmingsplan en de m.e.r.-beoordeling voor dit nieuwe duurzame woongebied opgesteld. Het bestemmingsplan is op 14 juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Haarlemmermeer.

Een duurzame wijk

De wijk wordt energieneutraal en bij de bouw wordt rekening gehouden met de gevolgen van het veranderende klimaat. Duurzaamheid komt ook terug door de keuze voor gedeelde voorzieningen. Bewoners delen samen een binnentuin en parkeren in centraal gelegen parkeergebouwen. In deze parkeergebouwen staan ook deelauto’s en -fietsen waardoor niet iedereen een eigen auto nodig heeft.

Bij deze parkeergebouwen is ruimte voor gedeelde voorzieningen, zoals werkplekken en pakketservices. Door alleen parkeren in de parkeergebouwen toe te staan zijn de straten in Lincolnpark autovrij. Bewoners geven er bewust een eigen parkeerplek en tuin voor op, maar krijgen er een gezamenlijk beheerd park en veilige, aantrekkelijke autoluwe woonstraten voor terug.

In Lincolnpark worden maximaal 1.800 woningen in een mix van diverse prijsklassen en groottes gebouwd. Naast woningen komen er ruimtes voor kleine bedrijven, sport- en maatschappelijke voorzieningen en een supermarkt.

 

In Lincolnpark worden maximaal 1.800 woningen in een mix van diverse prijsklassen en groottes gebouwd. Naast woningen komen er ruimtes voor kleine bedrijven, sport- en maatschappelijke voorzieningen en een supermarkt.

Om de kaders vast te leggen heeft de gemeenteraad allereerst het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Hierna is in december 2021 het Ontwerpbestemmingsplan samen met het concept Beeldkwaliteitsplan en een Ontwerpbesluit hogere waarden (Wet Geluidhinder) ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan vastgesteld!

Dit heeft in juli 2022 geleid tot een vastgesteld bestemmingsplan waarmee de gemeente Haarlemmermeer kan starten met het selecteren van marktpartijen. We zijn trots dat we op deze wijze konden bijdragen aan de woningbouwopgave met een mooi resultaat: een duurzame en toekomstbestendige woonwijk!

Voor vragen of advies, neem contact op met Martijn

Lees meer over dit project via de website van Posad Maxwan.