Martijn Backx

Martijn heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot ruimtelijk adviseur. Martijn is actief binnen een breed scala aan planologische vraagstukken, maar heeft in het bijzonder een passie voor de stedelijke dynamiek.

Het creëren van een duurzame leefomgeving staat centraal in het werk van Martijn. Dit doet hij onder andere door te adviseren in transformatie projecten en inbreidingsplannen. Met zijn nuchtere en scherpe kijk, helpt hij menig gemeente of ontwikkelaar om hun doelstellingen te bereiken. Zo ondersteunt hij de gemeente Utrecht met de voorbereiding op de omgevingswet en stelt hij het bestemmingsplan op voor een nieuw dynamisch hoogstedelijk woonmilieu in Rotterdam.

Martijn werkt voornamelijk binnen de provincies: Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.