Herontwikkeling Droomparken

Vakantie in eigen land wordt steeds meer gewaardeerd. De recreatiebranche springt hier op in door nieuwe en bestaande recreatieparken te (her)ontwikkelen naar de wensen van de huidige markt. Daarbij spelen voldoende ruimte, oog voor natuur- en milieuwaarden een grote rol. Maar ook flexibele realisatie, zodat de ondernemer gefaseerd kan inspelen op de recreatiemarkt. Sinds 2011 adviseren wij EuroParcs bij de (her)ontwikkeling van recreatieparken.

EuroParcs is een succesvolle recreatieonderneming die inspeelt op de wensen van de moderne recreant in eigen land én van gasten van over de grenzen. Bestaande recreatieparken krijgen een flinke makeover, met een hoofdrol voor natuur, architectuur, sportfaciliteiten, goed eten, ruimte en rust. Ook ontwikkelt EuroParcs recreatieparken op nieuwe locaties.

 

Procesbegeleiding en planvorming

Rho Adviseurs ondersteunt EuroParcs sinds 2011 in proces, onderzoek, planvorming en vergunningaanvragen. Wij werken intensief samen voor een stevige visie op structuur, inrichting en beeldkwaliteit. We schrijven de benodigde bestemmingsplannen en m.e.r.-beoordelingen. Dat laatste is bedoeld om de mooie omgeving, vaak nationaal landschap of Natura 2000-gebied, in haar waarde te laten zodat er ook daadwerkelijk van echte natuur genoten kan worden.

Natuurbeleving en natuurontwikkeling

EuroParcs ziet natuurbeleving als een prioriteit in haar recreatieaanbod. Door samen te werken met regionale en lokale natuur- en milieuorganisaties, wordt er voor gezorgd dat dit op een voor de natuurontwikkeling goede manier gebeurt.

De manier waarop deze recreatieontwikkelingen realiseerbaar zijn, de manier waarop met respect met natuur en milieu wordt omgegaan en de uitstraling maken EuroParcs toekomstbestendig.

Zo wordt er gezorgd voor broedkasten, vleermuisvriendelijke verlichting en worden de gasten op verschillende plekken van informatie voorzien over flora en fauna op het park. Maar het wordt ook grootschaliger aangepakt, zoals een paddenpoel op EuroParcs De Zanding voor rugstreeppadden en andere amfibieën. Zo is een ecologische verbinding ontstaan tussen de vijvers op het park waar de padden zich voortplanten, en de hei buiten het park waar de diertjes overwinteren.
Op EuroParcs Bad Hulckesteijn is een faunatoren geplaatst, waar vogels, vleermuizen en insecten een onderkomen vinden.

 

Rustige huisjes, ruime en groene kampeerplekken

De parken krijgen deelgebieden met ieder een sfeer die bij de natuurlijke beleving van dat gebied past. De architectuur, inrichting, verdere beplanting en openbare ruimte worden daarop afgestemd. Naast ruime recreatiewoningen met tijdloze inrichting en zelfs fitness mogelijkheden én met uitzicht op het water, zijn er tiny houses midden in het groen gelegen rond een centrale ruimte met een vuurplaats. Zo vanuit je huisje naar de vuurplaats voor een drankje samen met de buren!

Het inrichtingsplan houdt rekening met milieu- en hinderfactoren en voorziet in een goede landschappelijke inpassing. Een voorbeeld hiervan is een gebouwencomplex op EuroParcs Hooge Veluwe dat recreatieappartementen en groepsaccommodaties herbergt, schermt het park tegelijk af van het geluid van de A12.

Flexibel bestemmingsplan voor ontwikkeling op maat

Het bestemmingsplan stellen we zo op dat de ondernemer flexibel genoeg is en blijft om op marktontwikkelingen in te spelen. Zo zijn de typen recreatieobjecten uitwisselbaar, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de onderzoeken naar de effecten en de aanvaardbaarheid van de ontwikkeling. Het plan maakt uitwisseling tussen traditioneel gebouwde recreatiewoningen en nieuwe recreatieproducten, zoals ruime en luxe chalets of juist tiny houses en kampeerplaatsen mogelijk.