Hans van Riet

Hans werkt met veel plezier als projectleider aan complexe en gevoelige ruimtelijke projecten waar verkeer, ruimtelijke ordening, natuur en milieu elkaar ontmoeten. Dat doet hij voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Vanuit zijn achtergrond als ruimtelijk planner en als verkeerskundige, verzorgt Hans het proces- en kennismanagement. Daartoe betrekt hij ook een op het project toegesneden team.

Uw ideeën werkt Hans samen met het team uit tot concrete en haalbare ruimtelijke plannen. Deze plannen worden vertaald naar producten die nodig zijn voor het proces, en uiteindelijk voor bestuurlijke besluitvorming en realisatie.
De bundeling van kennis en ervaring, van zowel de opdrachtgever als van het team van Rho Adviseurs, is daarbij voor Hans het uitgangspunt. Ook betrekt hij bij voorkeur belangrijke stakeholders in het proces. Op die manier weet Hans vraag en aanbod, wens en realiteit op elkaar af te stemmen.

Een brede afstemming en transparantie leiden tot een beter en breed gedragen product. Een investering die zich altijd terugverdient.

De collega’s maken het voor Hans mogelijk snel te schakelen tussen de expertises binnen de diverse disciplines.

Hans is gedreven en kritisch, gaat uit van oplossingen, maar weet ook mogelijke risico’s te benoemen. Net als bij zijn dagelijkse rondje hardlopen, laat hij zich niet tegenhouden door tegenwind of een stevige bui.