In diemen wordt gebouwd

In Diemen kan gebouwd worden!

De afgelopen jaren heeft Rho Adviseurs gemeente Diemen ondersteund bij het opstellen van de bestemmingsplannen voor één van de meest toonaangevende projecten van Nederland: de ontwikkeling van het Holland Park. Een bijzondere transformatie van het kantoorgebied Bergwijkpark naar een duurzame woonwijk.

 

Holland Park West

Met dit bestemmingsplan worden ruim 700 woningen, enkele wijkvoorzieningen en een brede school mogelijk gemaakt. Dit plan vormt de planologische basis voor de winnende inzending van de door de gemeente georganiseerde aanbesteding.

 

Holland Park Zuid

Dit bestemmingsplan maakt 1.500 woningen en wijkvoorzieningen mogelijk, Het gemixte woonprogramma bestaat uit sociale, middeldure en vrije sector woningen in een parkachtige zetting.

Slim gebruik van innovatief kostenverhaal

Holland Park Zuid zal organisch ontwikkeld worden, op gronden die niet in gemeentelijk eigendom zijn. In deze bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte zijn daarom mogelijkheden uit artikel 7c van de Crisis- en herstelwet (Chw) toegepast om de ontwikkelingsstrategie te faciliteren. Onder andere de mogelijkheid om de plicht tot het opstellen van een exploitatieplan uit te stellen tot het moment van vergunningverlening. Dit scheelt veel werk in het voortraject.

Wel heeft Rho Adviseurs de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond door het opstellen van een exploitatieopzet. In de exploitatieopzet zijn de te verwachten kosten en opbrengsten van de gehele ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Hiertoe is tevens een planschaderisicoanalyse opgesteld. Verder is de Chw gebruikt om de kwalitatieve ruimtelijke eisen op te nemen.

Met deze bestemmingsplannen kunnen de laatste fasen van de ontwikkeling Holland Park gerealiseerd worden. Plannen met voldoende waarborgen voor een bijzondere gebiedsontwikkeling!

Rho Adviseurs

Beide plannen zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en het plan voor Holland Park Zuid is onherroepelijk geworden.

Naast opstellen van de bestemmingsplannen én advisering over de financiële uitvoerbaarheid, heeft Rho Adviseurs voor beide plannen akoestisch onderzoek uitgevoerd en geadviseerd over akoestische maatregelen. Daardoor kunnen op deze geluidstechnisch complexe locatie toch woningen met goede woonkwaliteit worden gerealiseerd.

Meer weten? Neem contact op met Jody