Rucphen Sprundel sint willebord

Nieuwe wegen voor Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord

In de gemeente Rucphen stond de leefbaarheid in de kernen van Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord onder druk als gevolg van verkeeroverlast. Vooral geluidsoverlast, een gevoel van verkeersonveiligheid en barrièrewerking zorgen voor hinder. De gemeente Rucphen heeft de wens om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Daarnaast wil provincie Noord-Brabant het “regionaal verbindend net” versterken, tussen de A58 en de A16/E19.

 

Rho Adviseurs heeft onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid voor verschillende varianten. Uit de variantenstudie is uiteindelijk gekozen voor de voorkeursvariant. Tracédelen A en B zijn mogelijk gemaakt in één bestemmingsplan. Enkele jaren later hebben wij ook het bestemmingsplan voor tracédeel C opgesteld, inclusief bijbehorende onderzoeken.

mobiliteitsstudie, milieuonderzoeken, inpassingsonderzoek, bestemmingplan NIEUWE WEGEN VOOR RUCPHEN, SPRUNDEL EN SINT WILLEBRORD

Meer weten? Neem contact op met Jeroen