Jeroen van Broekhoven

Jeroen zet zich als projectleider in voor een goede leefomgeving en doet dat vooral bij stedelijke herontwikkeling en infrastructuur. Hij heeft oog voor bijzonder initiatieven en goede ideeën en geeft die graag de ruimte.

In complexe projecten met veel verschillende mensen aan tafel komt Jeroen het best tot zijn recht. Hij heeft veel oog voor de relaties tussen de betrokken partijen. Door zijn opleiding tot mediator kan hij die eigenschap optimaal inzetten in projecten. Jeroen brengt partijen bij elkaar door belangen helder te verwoorden en de verbinding te zoeken. Daarbij kan hij uitstekend de vertaalslag maken tussen bijvoorbeeld de wereld van technici en die van juristen, of tussen ondernemer en overheid.

Wat voor de een logisch is, is voor de ander niet vanzelfsprekend.

Jeroen werkt graag met scenario’s om opdrachtgevers te helpen grip te krijgen op complexe situaties. Dat past ook bij hem als zeiler: een goede voorbereiding, de juiste koers uitzetten en weten wat de alternatieven zijn. Zodat de hele bemanning onderweg kan inspelen op de omstandigheden, zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Daarbij aarzelt hij niet, indien nodig, dat einddoel ter discussie te stellen.