Omgevingsplan centrumgebied zeewolde

Het centrum van Zeewolde is het sociale en economische hart van de gemeente. Voor veel inwoners en bezoeker van buitenaf (waaronder toeristen) is het centrum de plek om elkaar te ontmoeten en de dagelijkse boodschappen te doen.

Maar de aantrekkelijkheid en het (sociaal-economisch) functioneren van voorzieningen in het centrum staan onder druk. Doel voor het centrum is om te komen tot een kleiner maar fijner centrum. Zeewolde moet toe naar een marktconforme omvang, met een afname van 10-15% aan vierkante meters detailhandel. Dit betekent dat de gemeente kiest voor een compact kernwinkelgebied.
Rho Adviseurs is samen met de gemeente Zeewolde begonnen met het opstellen van een ECHT omgevingsplan voor het centrumgebied van Zeewolde.

Begin niet te groot en kies een gemengd gebied waar je op alle vlakken kunt oefenen met de afwegingsruimte en de gereedschapskist van het omgevingsplan. Learning by doing werkt het beste! Het zorgt ervoor dat je in een gezamenlijke zoektocht steeds meer te weten komt over het instrument omgevingsplan en de mogelijkheden die de Omgevingswet en de AMvB’s bieden.

Joske Poelstra Projectleider Omgevingsrecht

De ambities en keuzes voor het centrum zijn vastgelegd in de Actiewijzer Centrum Zeewolde die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. De Actiewijzer is vastgesteld door de gemeenteraad. Met inwoners, ondernemers, ketenpartners, medewerkers van de gemeente en raadsleden is gesproken hoe de Actiewijzer moet worden vertaald in het omgevingsplan.

 

Rho Adviseurs heeft samen met de raadsleden een geluidswandeling gemaakt om hun bewust te maken van het omgevingsgeluid in het centrum. Daarbij is stilgestaan bij de wijze waarop de gemeente het geluid kan reguleren in het omgevingsplan (of juist niet).

In het omgevingsplan wordt de Actiewijzer vertaald naar een functie-indeling in drie gebieden: Kernwinkelgebied, Aanloopgebied en Transformatiegebied.
Per gebied geldt een ander regime voor activiteiten met betrekking tot gebruik, bouwen en milieu en zijn activiteiten direct toegestaan (vergunningvrij), met melding of vergunning.

Ook gaat Rho Adviseurs aan de slag met de vertaling van de bruidsschat en worden enkele verordeningen geïntegreerd.