Zandvoort trekt jaarlijks circa 5,3 miljoen bezoekers, onder andere naar het strand. Het strand vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het toerisme en de economie van Zandvoort.
Het strand kenmerkt zich door de vele, verschillende activiteiten – van ontspanning tot watersport – en het groot aantal diverse gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de strandondernemers zoals de strandpaviljoenhouders, venters en watersportaanbieders. Maar ook aan de veiligheidsdiensten als de Zandvoortse reddingsbrigade, de politie, de KNRM, de bewoners en de strandbezoekers.

Toekomstbestendig plan

Om alle activiteiten op het strand, de boulevard en in de zee in goede banen te leiden, zijn er regels om de veiligheid en de (ruimtelijke) kwaliteit te borgen. Echter, de regels voor het strand zijn in de loop der jaren versnipperd geraakt. Denk aan regels m.b.t. huurovereenkomsten, bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en beleidsnota’s. Hierdoor is het voor ondernemers en bewoners een onoverzichtelijk geheel geworden en is het niet altijd helder wat wel en niet is toegestaan.

Om tot één helder en toekomstbestendig ruimtelijk plan te komen voor het strand, heeft de gemeente Zandvoort er voor gekozen om een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) op te stellen.

 

Omgevingsplan Strand

Met het omgevingsplan wil de gemeente Zandvoort gezamenlijk een toekomstbestendig strand realiseren, gericht op verduurzaming, ruimte en flexibiliteit voor ontwikkelingen en (sport-)recreatie. Ook staan de vereenvoudiging van de regels en een goede balans tussen toerisme en de woon- en leefbaarheid van Zandvoort centraal in de doelstelling van het omgevingsplan.

In samenwerking met de gemeente is Rho Adviseurs de afgelopen tijd bezig geweest met het opstellen van het ontwerp van dit omgevingsplan.
Het plan bevat onder andere regelingen voor strandbungalows, dakterrassen, Pop Up-activiteiten, watersport e.a.

Het ontwerp-omgevingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Rho Adviseurs gaat samen met de gemeente aan de slag met de ingediende zienswijzen.

Benieuwd naar de inhoud van het ontwerp omgevingsplan Strand?

Meer weten? Neem contact op met Ingrid