BKP Centrum Aalst

De gemeente Waalre staat een grote verandering te wachten.
De nieuwe N69 wordt afgerond. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit aanzienlijk af o.a. in de kern Aalst op de Eindhovenseweg. Een goede ontwikkeling voor Aalst, omdat dit de leefbaarheid van de kern in het algemeen en zeker ook in het centrum rond Den Hof ten goede zal komen.

 

Dit biedt ook kansen voor de versterking van het centrum van Aalst: het behoud van het voorzieningenniveau en het realiseren van een aantrekkelijke en prettige plek om te verblijven. Wanneer er initiatieven in het centrum worden ontplooid, is dit hét moment om op extra kwaliteit te sturen.

In het centrum van Aalst spelen diverse, concrete initiatieven en toekomstige ontwikkelingen. Zo kan bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen de beeldkwaliteit in het centrum worden versterkt, ook met oog op klimaatadaptatie en energieopwekking.
Hiervoor is een actueel toetsings- en inspiratiekader opgesteld om de kwaliteitsambities te kunnen sturen en te kunnen waarmaken.

In een interactief proces met de raad, inwoners en stakeholders, heeft Rho Adviseurs hiervoor een gedragen beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. 

BKP Aalst
BKP Centrum Aalst