Houthavenkade Zaanstad

Zaanstad is van oudsher een bedrijvige gemeente. Wonen en werken, vaak dicht bij elkaar langs de Zaan. Mede door de ligging nabij Amsterdam, heeft Zaanstad te kampen met een grote woningvraag. Een vraag die moet worden opgelost binnen de context van woon- en werkstad.

Het gebied Houthavenkade is door de gunstige ligging al lange tijd in beeld voor transformatie van bedrijfsgebied naar woongebied. Porten Development heeft de handschoen opgepakt en een plan ontwikkeld voor woningbouw. Rho Adviseurs is gevraagd om hiervoor het bestemmingsplan op te stellen.

De visie van Porten gaat uit van realisering van ruim 700 woningen in een bijzondere, stedenbouwkundige opzet waarbij de auto geheel uit beeld wordt gehouden. 

 

Naast autovrije straten kent het plan een pleinvormige ruimte met een insteekhaven die aansluit op het Kattengat. Het plan voorziet in een heel nieuw, aantrekkelijk beeld langs de provinciale weg. Een beeld dat refereert aan de Zaanse pakhuizen. Meer binnen in het gebied zorgen steile kappen voor een specifieke en herkenbare Zaanse identiteit.

Er zijn diverse milieuaspecten onderzocht, zoals geluid en geur. De resultaten daarvan hebben geleid tot specifieke oplossingen en regels in het bestemminsplan. Begin 2021 zal de Raad van State beslissen of dit voldoet en of het plan in stand kan blijven. Rho Adviseurs zal Porten bij de zitting vertegenwoordigen en het plan verdedigen.