Villa Trianon

De rijksmonumentale Villa Trianon, gebouwd in 1906, is samen met de bijbehorende cultuurhistorisch waardevolle tuin sterk in verval geraakt.
In de ruime tuin wordt een appartementengebouw gerealiseerd. Aan de rand komen drie stadswoningen. De tuin zelf wordt heringericht tot semi-openbaar park voor de nieuwe bewoners en de gebruikers uit de omgeving. De villa zelf wordt gerenoveerd.  

 

Natuurinclusief bouwen

In de tuin bleken diverse, beschermde diersoorten aanwezig te zijn zoals de alpenwatersalamander, kamsalamander, eekhoorns en vleermuizen. Om de benodigde ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen, was gedegen onderzoek benodigd en zijn in samenwerking met de ecoloog en (landschaps)architect mitigerende maatregelen verwerkt in het tuinontwerp en in de nieuwbouw.

Omwonenden waren een verstilde, groene omgeving gewend geraakt. Het project leidde dan ook tot veel weerstand. Behoud van bestaande bomen, beschermen van ecologische waarden en voorkomen van schaduwwerking en privacy-inbreuk bleken belangrijke items. Meermaals overleg was niet voldoende. Het door Rho Adviseurs opgestelde bestemmingsplan is dan ook voorgekomen bij de Raad van State.

Op 28 juli jl. heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan heeft standgehouden en is daarmee onherroepelijk. Nagenoeg alle betogen die waren aangevoerd, zijn niet geslaagd.

Rho Adviseurs heeft, naast het opstellen van het bestemmingsplan en het begeleiden van de onderzoeken ook een belangrijke rol gespeeld in het proces met de omwonenden en richting college en gemeenteraad (o.a. beantwoorden zienswijzen en inspreken bij de raadsvergadering).

Daarnaast is in nauwe samenwerking met het projectteam het Activiteitenplan voor de ontheffing Wet natuurbescherming opgesteld.
Ook biedt Rho Adviseurs ondersteuning bij het aanvragen van alle benodigde vergunningen voor de uitvoering van het project.   

Beelden: Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten en BoschSlabbers Landschapsarchitecten

Meer weten? Neem contact op met Daniëlle