wonen en creeeren Wonen en recreëren in Bloemendalerpolder Weespersluisstraatje

De gebiedsontwikkeling in de Bloemendalerpolder gaat verder dan de realisering van 2750 woningen en bijbehorende voorzieningen zoals winkels en onderwijs. In het gebied wordt wonen gecombineerd met natuur en recreatie. De parken en de recreatieve zone aan de noord- en westzijde zijn daarbij ook van grote betekenis voor flora en fauna. Een vaarverbinding tussen de Vecht en de centrale waterplas maakt de recreatieve beleving compleet. De nieuwe ontsluiting vanaf de A1 heeft natuurlijk een functie voor de wijk, maar is ook belangrijk voor heel Weesp.

 

Het was de taak aan Rho Adviseurs om de ambitieuze plannen te vertalen naar een bestemmingsplan, inclusief Mer en een exploitatieplan. Een stevige uitdaging die we in goed overleg met alle betrokken partijen al enkele jaren geleden hebben mogen oppakken.

Uitgaande van de overeenkomst tussen betrokken overheden en ontwikkelaars wordt ondertussen hard gewerkt aan de realisering van de totale gebiedsontwikkeling onder de projectnaam Weespersluis.
Het door Rho Adviseurs opgestelde bestemmingsplan en het exploitatieplan uit 2017 vormen daarvoor een goede basis, met zowel de nodige waarborgen als de benodigde flexibiliteit.

In opdracht van zowel gemeente als ontwikkelende partijen worden wij regelmatig betrokken bij benodigde (vergunning)procedures en onderzoeken om de voortgang van de ontwikkeling te bevorderen. Zo hebben wij medio 2020 de herziening van het exploitatieplan opgesteld.

wonen en creeeren Wonen en recreëren in Bloemendalerpolder Weespersluisstraatje