Uitspraak Raad van State “The Wigwam Domburg”

In de Herenstraat van Domburg staat Hotel The Wigwam: een 3-sterrenhotel in het centrum van de historische badplaats. De eigenaren willen het verouderde hotel slopen ten behoeve van een nieuw, uitgebreider hotel. Deze plannen stuitten op grote weerstand bij enkele omwonenden.

Enkele omwonenden en Stichting Leefbaarheid Kom Domburg* hebben alles uit de kast gehaald om de plannen tegen te houden. De zaak liep tot aan de Raad van State. Onlangs heeft de Raad uitspraak gedaan.

Jurisprudentie over stikstofemissie

Tijdens de voorbereidingen is er jurisprudentie ontstaan over stikstofemissie van projecten en stikstofemissie in daarvoor gevoelige natuurgebieden.

 

Manteling van Walcheren

Domburg ligt tegen de Manteling van Walcheren aan, een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied dat tegen de grenzen van stikstofdepositie aanloopt. Rho Adviseurs heeft daarom stikstofberekeningen uitgevoerd voor zowel de gebruiks- als de bouwfase. In de aanlegfase is gedurende twee jaar sprake van een toename van stikstof op de Manteling (0,05 mol/ha/j).

Rho Adviseurs heeft gemotiveerd dat deze tijdelijke toename geen significante gevolgen heeft voor de Manteling en de Raad van State gaat daar in mee. Deze conclusie hebben wij getrokken in een voortoets en dus niet in een passende beoordeling. Dat maakt de uitspraak van de Raad van State des te meer bijzonder.

We zijn blij dat ons onderzoek stand heeft gehouden en feliciteren de eigenaren van Hotel The Wigwam. Veel succes met de bouw van het nieuwe hotel!

> Lees verder op onze projectenpagina >

* Stichting SLKD zet zich in voor een leefbare kern (met minder recreatie) in Domburg.