Hotel The Wigwam – eindelijk groen licht voor de nieuwbouw!

Midden in Domburg staat Hotel The Wigwam. De eigenaren van het verouderde familiehotel willen graag vernieuwen, maar de verbouwplannen stuitten op grote weerstand van enkele omwonenden en van Stichting SLKD. Na uitspraak van de Raad van State mag Hotel The Wigwam eindelijk van start met de nieuwbouw!

De historie van The Wigwam gaat terug tot 1904. Sinds 1951 heeft het pand de functie van hotel. Na diverse renovaties en verbouwingen is The Wigwam uitgegroeid tot het huidige hotel: een 3-sterren hotel met een inmiddels verouderde uitstraling. De parkeeroplossing aan de straat is niet langer ideaal en zorgt voor parkeerdruk voor omwonenden van de Herenstraat.

Een forse kwaliteitsverbetering

De eigenaren van The Wigwam hebben het plan opgevat om een forse kwaliteitsverbetering door te voeren. Het hele gebouw wordt gesloopt en er wordt een nieuw hotel met bijbehorend restaurant gebouwd, inclusief ondergrondse parkeergarage.

 

Om dit ook financieel mogelijk te maken, moet de hotelcapaciteit worden vergroot. Hiervoor hebben de eigenaren een deel van de natuurlijke tuin aan de achterzijde van het hotel aangekocht. De verkopende partij wil hier, na een herverkaveling van de tuin, 3 recreatiewoningen realiseren. Deze komen in de plaats van 3 woonbestemmingen binnen deze tuin.

Voor de herontwikkeling van het hotel, inclusief bouwmogelijkheden in het achterliggende gebied en de daarmee samenhangende functieverandering, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Bijzonderheden van dit project

  • Namens Rho Adviseurs hebben we samen met de eigenaren van het hotel een verzoek opgesteld voor planologische medewerking aan beide plannen en het nemen van een coördinatiebesluit zoals bedoeld in afdeling 3.6 paragraaf 3.6.1. Wet ruimtelijke ordening. Hiermee worden de verbouwing van het hotel en het wijzigen van de bestemmingen van de tuin mogelijk gemaakt.
  • Omdat een deel van de beplanting van natuurlijke tuin voor de ontwikkelingen moet wijken, is op advies van Rho Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de (kwaliteit van de) aanwezige beplanting. Het hotel ligt in een archeologisch waardevol gebied. Daarom is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en zal bij de sloop en bouw archeologische begeleiding plaatsvinden.
  • Om eventuele overlast door verzakking, zetting of bezwijken van naastgelegen funderingen te voorkomen, hebben de eigenaren van het hotel voor de nieuwbouw gekozen voor een grondkering op basis van bodeminjectie, ofwel een CSM-wand, in plaats van reguliere stalen damwanden.

Weerstand van omwonenden en Stichting SLKD

Enkele omwonenden en Stichting Leefbaarheid Kom Domburg (SLKD) hebben alles uit de kast gehaald om de plannen tegen te houden. Vooral de bouw van de parkeerkelder en de recreatiewoningen stuitten op grote weerstand. Initiatiefnemers, gemeente en Rho Adviseurs hebben daarom veel geïnvesteerd in overleg met buren en bewoners van Domburg.

 

Maatwerk berekening

In het toeristenseizoen wordt het centrum van Domburg drukbezocht door auto’s. Rho Adviseurs heeft daarom zeer zorgvuldig gekeken naar de verkeersaantrekking van het hotel. Nagenoeg alle gasten van het hotel zijn mensen met een recreatief motief, zakenmensen bezoeken slechts zeer sporadisch het hotel. Om die reden hebben wij in de verkeersberekening afgeweken van de kencijfers van CROW die in heel Nederland worden gehanteerd.

Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het nieuwe hotel gecoördineerd vastgesteld. Ook heeft de Raad van State uitspraak gedaan.

Uitspraak Raad van State

In haar uitspraak van 26 juli 2023 (202107298/1/R1) heeft de Raad van State de lagere cijfers geaccepteerd, waarmee Rho Adviseurs heeft gerekend.

Naast de uitspraak over de verkeersgeneratie bevat de uitspraak van de Raad ook jurisprudentie over stikstofemissie van projecten in gevoelige natuurgebieden. Hierover leest u meer in ons nieuwsbericht.

De uitspraak van de Raad van State is niet alleen een streep onder ons werk, maar ook een mooie mijlpaal voor het hotel. Na 8 jaar voorbereiding kunnen de eigenaren van The Wigwam eindelijk van start met de nieuwbouw. We wensen hen veel succes!

Heeft u een vraag over dit project? Neem contact op met Ben