Hidde Maas

Hidde werkt als adviseur aan diverse opgaves en projecten binnen de regio Zuid-Nederland. Op een enthousiaste en vooruitstrevende manier weet hij op juridisch-planologisch vlak te schakelen tussen de belangen van ontwikkelaars, particulieren, investeerders en overheidsinstanties binnen onder meer de thema’s woningbouw, transformaties, recreatie, bedrijvigheid, detailhandel, landelijk gebied en maatschappelijke voorzieningen.

Kenmerkend aan Hidde is dat hij met zijn organisatorische en communicatieve vermogen ernaar streeft om in projecten alle neuzen dezelfde kant op te krijgen om gezamenlijk een doel te kunnen bereiken. Hidde benut maar al te graag de kansen die er liggen. Binnenstedelijk maar ook daarbuiten, ook al is er soms een omweggetje voor nodig. 

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving staat in zijn werk centraal. Elk stukje van ons mooie Nederland heeft volgens Hidde haar eigen kwaliteiten en vraagt om een andere (pro)actieve benadering. Inspireren, durven en verrassen vormen hierbij de sleutelwoorden. Altijd met een frisse blik, zoekend naar de beste mogelijkheden. Dat is waar Hidde voor staat en zijn motivatie uithaalt.