Marieke Rekswinkel

Marieke heeft lange tijd bij diverse gemeentes gewerkt. Begin 2020 heeft ze de overstap gemaakt naar Rho Adviseurs.

In haar werk maakt Marieke, naast ontwerpen op diverse schaalniveaus, ook beleidsdocumenten. Ze werkt o.a. aan de (her-)inrichting van recreatieparken, de landschappelijke inpassing van industrieterreinen, zonneparken en agrarische bedrijven. Daarnaast ook aan stedenbouwkundige opzet van buurten en wijken en beplantingsadviezen.

Marieke woont de helft van de week in het noorden, en de andere helft in het midden van het land. Terwijl ze in het oosten is opgegroeid en in het zuiden heeft gewerkt. Daarmee is ze een echte kenner van het overgrote deel van het Nederlandse landschap.

Wandelen door dit afwisselende landschap is het liefst wat ze doet. Volgens Marieke ervaar je dan het landschap weer op een heel andere manier.