Stephany Lie

Stephany werkt als adviseur aan projecten door heel Nederland, variërend van het mogelijk maken van een enkele woning tot een gebiedstransformatie. Daarbij geeft ze advies over verschillende milieuaspecten waaronder externe veiligheid, luchtkwaliteit, milieuhinder, ecologie en water.

Het goed in elkaar zetten van de puzzel en de benodigde flexibiliteit die het vraagt, is voor mij altijd een leuke uitdaging.

Met kennis van verschillende aspecten bekijkt Stephany hoe en of beoogde ontwikkelingen in de omgeving passen. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van milieuparagrafen, quick-scans, aanmeldnotities en het uitvoeren van stikstofberekeningen. Hierbij probeert Stephany alle mogelijke effecten mee te nemen om bij te kunnen dragen aan een goede fysieke leefomgeving.

Expertises van Stephany