Toine van Laere

Sinds begin 2022 is Toine werkzaam binnen Rho Adviseurs. Als adviseur is hij nauw betrokken bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, participatie en stedenbouw. Na het afronden van de opleiding planologie is hij gestart met de opleiding stedenbouw aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. In deze opleiding ontwikkelt hij zich verder in het beantwoorden ruimtelijk vraagstukken door middel van ontwerp.

Participatie is een onderwerp dat volgens Toine onmisbaar is in ieder ruimtelijk proces en dé voorwaarde die ervoor kan zorgen dat een ontwikkeling het karakter krijgt dat nodig is om te slagen. Mensen horen hun mening te kunnen uiten in vraagstukken als energietransities en verandering van de openbare ruimte.

Niets staat op zichzelf, en al helemaal niet in onze steden en dorpen.

Als er tijd en ruimte is om in ieder planproces participatie toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld met sterk ontwerp en aangenaam contact, kan iedereen enthousiast worden en binding vinden met hun buurt en stad. Zo trekken we samen op naar een leefbaar Nederland.

Het bundelen van al deze vraagstukken binnen een gebiedsontwikkelingen en visies is wat het vakgebied oneindig interessant maakt en houdt.