Toine van Laere

Toine werkt sinds begin 2022 bij Rho Adviseurs, als adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, participatie en stedenbouw. Hij is nauw betrokken bij vraagstukken die zich voordoen bij de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Toine is ervan overtuigd dat participatie een onmisbaar aspect is bij elk ruimtelijk proces.

Als er tijd en ruimte is om in ieder planproces participatie toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld met sterk ontwerp en aangenaam contact, kan iedereen enthousiast worden en binding vinden met hun buurt en stad.

Toine gelooft dat samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap de sleutels zijn tot duurzame en leefbare omgevingen waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. Het bundelen van al deze vraagstukken binnen gebiedsontwikkelingen en visies is wat het vakgebied oneindig interessant maakt.

Niets staat op zichzelf, en al helemaal niet in onze steden en dorpen.

Momenteel volgt Toine een opleiding stedenbouw aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam om zijn kennis en expertise verder te ontwikkelen. Hij ziet deze opleiding als een kans om zich te specialiseren in het beantwoorden van ruimtelijke vraagstukken door middel van ontwerp en om zijn inzichten op het gebied van participatie te verdiepen.