participatie

Participatie

Participatie wordt ingezet voor het creëren van draagvlak, het benutten van kennis en om de samenleving in beweging te krijgen voor een belangrijke, gemeentelijke opgave. Maar participatie is geen doel op zich. Bij Rho Adviseurs is de methode of werkvorm niet leidend, maar kijken we naar wat het beste past bij het doel van onze opdrachtgever.

Participatie is geen moetje, maar een hulpmiddel dat wij heel doelgericht inzetten. Participatie met Rho Adviseurs is participatie die er toe doet!

Rho Adviseurs

Maatwerk

We richten een participatietraject altijd zo in dat het past bij onze opdrachtgever. Daar hoort een zorgvuldige doelgroepenanalyse bij die ook aansluit bij wat eerder aan participatie is gebeurd. Ook het aansluiten bij bestaande overlegstructuren maakt onderdeel uit van ons maatwerk.

 

Toolbox

Om niet telkens het wiel opnieuw te hoeven uitvinden, hanteren wij onze Toolbox participatie. Het is een verzameling werkvormen, maar ook een aanpak. Een aanpak die begint bij het bepalen van een passende strategie en die via een doelgroepenanalyse en de gewenste mate van zeggenschap uitkomt bij de voor de opdrachtgever passende werkvormen.

Rho Adviseurs heeft ruime ervaring met participatietrajecten voor allerlei omgevingsvisies, masterplannen en bestemmingsplannen. We weten wat wel en niet werkt. De adviseurs van Rho hebben het antwoord op alle participatievragen.

Het Participatieteam van Rho