Whitepaper Flitsbezorging: van commotie naar nieuw concept

De laatste jaren is flitsbezorging regelmatig in het nieuws. Na de eerste vestigingen in Amsterdam ontstaat er al snel een beeld van overlast: een trottoir vol met fietsen, dichtgeplakte ramen van anonieme panden en onveilig weggebruik met hoge snelheden van de bezorgers. Flitsbezorging is een lastig fenomeen. Veel gemeenten hebben niet direct een pasklaar antwoord op aanvragen voor nieuwe vestigingen en worstelen bovendien met de vraag in welke behoefte flitsbezorgers voorzien.

In de mineur na de overlast stellen diverse gemeenten voorbereidingsbesluiten op: flitsbezorgers zijn niet langer welkom in elke stad. Bij Rho Adviseurs vroegen Ruud en Tommy zich af of dit wel terecht is: is de overlast van flitsbezorgers niet vergelijkbaar met andere centrumfuncties?

Om hier antwoord op te geven zijn we medio 2022 met overheden en de sector in gesprek gegaan. Hiermee wilden wij duidelijkheid krijgen over de feitelijke ruimtelijke effecten van flitsbezorging.

Van darkstore naar city-hub

Tijdens ons onderzoek bleek dat de in Nederland aanwezige flitsbezorgdiensten in korte tijd een transformatie hebben doorgemaakt, een beweging van ‘darkstore’ naar ‘city-hub’.

Er ontstaat inmiddels een steeds duidelijker beeld van de toekomstige bedrijfsvoering van de flitsbezorgers. De nieuwe vestigingen weten zich beter te positioneren tussen reguliere supermarkten en online thuisbezorgdiensten. Zo laten zij hun toegevoegde waarde zien op de bestaande mogelijkheden om boodschappen te doen, zowel fysiek als online.

 

De nieuwe panden hebben een uitstraling die beter in de omgeving is ingepast en zelfs een extra kwaliteit en impuls aan de ruimtelijk-functionele structuur kan geven. We hebben deze ontwikkeling beschreven en bestaande jurisprudentie geanalyseerd, met een whitepaper flitsbezorging en een handreiking voor vestigingskaders als resultaten.

Whitepaper flitsbezorging

In de whitepaper geven we handvatten voor een vernieuwde ofwel geresette kijk op flitsbezorgers. Wij roepen de dienstverleners, de omgeving en gemeentebesturen op om in gesprek te gaan over de bedrijfsopzet, de verschijningsvorm, de effecten en inpassing in de omgeving.

Het vergrootglas ligt nu op flitsbezorgers als een niet gewenst en moeilijk te duiden concept. De auteurs Ruud en Tommy zijn van mening dat de commotie rond de flitsbezorgers feitelijk de opmaat is naar een bredere discussie over de verschijningsvorm en effecten van functies in stedelijk gebied. Laten we met elkaar in gesprek gaan over een bredere visie op de bezorgeconomie!

U kunt direct onze whitepaper downloaden.

Handreiking vestigingskaders

Wilt u concreet aan de slag met het vraagstuk welke plek flitsbezorgers kunnen innemen in (het centrum van) uw gemeente? Bekijk dan onze Handreiking Vestigingskaders Flitsbezorging. Hierin doen we een praktisch voorstel tot het aanpassen van bestemmingsregelingen.

In de motivatie lichten wij ook toe waarom dit voorstel voldoet aan de eisen vanuit de Dienstenrichtlijn. Hieronder kunt u onze handreiking downloaden. Het staat iedereen vrij deze regeling te gebruiken of aan te passen naar eigen praktijk!

Download onze handreiking

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel uw ervaringen

Bent u als ondernemer, bewoner of beleidsmaker betrokken bij de discussie over flitsbezorgers en city-hubs? We nodigen u uit om de opgedane inzichten en ervaringen met ons te delen. Zeker ook om een bredere discussie te voeren over de bezorgeconomie in het stedelijk gebied. Nu in centrumgebieden de nadruk steeds meer op wonen en verblijven komt te liggen, kunnen ondernemers binnen de bezorgeconomie een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de stad.

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem dan contact op met Ruud of Tommy