Fort Prins Frederik

Het Rijksmonument Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is één van de belangrijkste historische boegbeelden van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een aantal richtinggevende uitspraken gedaan rondom de verwerving en ontwikkeling van dit Rijksmonument. Aan deze raadsuitspraken zijn de doelen en ontwikkelrichtingen ontleend die nu zijn samengebracht in een structuurvisie. Een structuurvisie die Rho Adviseurs samen met de gemeente heeft opgesteld.

  • Structuurvisie Fort Prins Frederik

    pdf – 4,58 MB

Het terrein is weer beleefbaar en toegankelijk en klaar voor een nieuwe fase. Initiatiefnemers die bijdragen aan de doelen van de visie, kunnen rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente. 

 

Al in 2010 heeft Rho Adviseurs in de regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee de toeristische ontwikkeling van het toen verwaarloosde Fort opgenomen in de strategische visie voor de lange termijn. Ook het mogelijk maken van verblijfsrecreatie behoorde toen al tot de ambitie. Beiden zijn nog steeds actueel. In de afgelopen jaren heeft de gemeente hard gewerkt om de langetermijnvisie werkelijkheid te laten worden.

Een nieuwe, duurzame bestemming

Sinds 2017 werkt Rho Adviseurs samen met de gemeente aan een bestemmingsplan om het Fort een nieuwe duurzame bestemming te geven.

De doelstelling van de gemeente is te zorgen dat het Fort als icoon van de geschiedenis van dit eiland, van de Zuiderwaterlinie en van Nederland wordt geconserveerd. Dat deze geschiedenis beleefbaar is en dat het Fort een functie krijgt die dit duurzaam borgt.

 

Om dit te bereiken heeft de gemeente in 2018 een groot deel van het Fort en de zuidelijke randzone buiten de vestinggracht gekocht. Daarna is een deel van de vestingvoet ontruimd, niet-historisch verantwoorde beplanting verwijderd, de restauratie van de gebouwen gestart en is er een nieuwe toegangsbrug gerealiseerd.

De potentie van het Fort is nu duidelijk zichtbaar. Verblijfsrecreatie speelt niet meer de hoofdrol op het Fort en verschuift meer naar de randzone.
Een ideale functie zou iets zijn waarbij het Fort niet alleen een cultuurhistorisch-recreatieve bestemming wordt, maar ook een plek die weer een waardevol onderdeel wordt van de samenleving.

De functies die passen in de visie en die binnen de bestemmingplanperiode uitvoerbaar zijn, gaan we een plek geven in het bestemmingsplan.

Margot Boiten

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Margot of Joost