Ben Lap

Met meer dan 30 jaar in het vakgebied heeft Ben veel ervaring in de ruimtelijke ordening en kennis van de daarmee samenhangende wetgeving. Het leveren van kwaliteit en heldere advisering staan bij hem voorop.

Als het complex wordt, kan Ben vaak het verschil maken. Hij weet hoe het werkt bij gemeenten en is daar als extern adviseur ook verschillende malen gedetacheerd.

Ruimtelijke ordening en astronomie zijn Ben’s grote interesses en voor beide is zijn motto:

Er is ruimte genoeg! Maar we moeten er wel zuinig mee omgaan.

Onze leefomgeving gaat hem ter harte en daarom is hij ook maatschappelijk betrokken en actief.